Teaser

SPINAKER Alfa sp. z o.o.

Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną (kapitał zalążkowy / venture capital) skoncentrowaną w obszarach:
– FinTech,
– CleanTech,
– HealthTech,
– ICT.
Celem funduszu jest finansowanie polskich innowacji, projektów B+R poprzez powoływanie nowych lub dokapitalizowanie istniejących podmiotów gospodarczych – spółek startup wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami prywatnymi.

Zapraszamy od 1 maja 2018 roku..